Excise Tax Tagalog

Mga magsasaka ng Ilocos, umalma sa anomalya sa tobacco excise tax. Excise …